Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

WIZNA
Pamięta o przeszłości
i tworzy przyszłość

jesteśmy jedną z najstarszych miejscowości w województwie podlaskim

POMNIK ŻOŁNIERZY S.G.O. NAREW

więcej ...

TO SPOTKANIE Z CHWILĄ HISTORII

MAJOR WŁADYSŁAW RAGINIS

WZÓR

GODNY NAŚLADOWANIA

DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ

<
p> 

 

 
 

JEŃCY POLSCY WZIĘCI DO NIEWOLI
PO BITWIE POD WIZNĄ 1939

POPRZ.
NAST.

NAJNOWSZE INFORMACJE Z GMINY WIZNA

home-office-569359_640

2019-12-11, godz.17:00
BUDOWA DROGI GMINNEJ W WIERCISZEWIE

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Gminy Wizna została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 172018B, 172019B – droga we wsi Wierciszewo, gm. Wizna”. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-12-10, godz.15:00
NOWY WÓZ STRAŻACKI W OSP WIZNA

W dniu 09 grudnia 2019 r. odbyło się oficjalne przekazanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie nowego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego zbudowanego na podwoziu Scanii. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-12-02, godz.10:00
MAMMOBUS W WIŹNIE

11 grudnia 2019 r. w godzinach od 14.00-17.00 przy Urzędzie Gminy Wizna kobiety w wieku 50-69 lat będą mogły bezpłatnie wykonać badanie mammograficzne. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-11-29, godz.17:00
2 000 000 zł na inwestycje !

Na projekt poprawy i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, Gmina Wizna otrzymała 2 mln zł dofinansowania. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-11-28, godz.09:30
ZARZĄDZENIE NR 63/2019 WÓJTA GMINY WIZNA

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-11-22, godz.14:30
BUDOWA DROGI GMINNEJ PROWADZĄCEJ DO KOLONII LISNO

W dniu 19 listopada 2019 r. w siedzibie Gminy Wizna została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 172032B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna”. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-11-19, godz.11:40
INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZEGO

W ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w wysokości 68 000 zł. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-11-08, godz.14:30
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY na spotkanie w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 14.30 Sala OSP, podczas którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-11-06, godz.10:30
PIKNIK "SŁUŻYMY NIEPODLEGŁEJ"

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10.11.2019 r. w 34 miastach Polski, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie organizuje Pikniki pod hasłem "Służymy Niepodległej" Więcej ...

home-office-569359_640

2019-10-30, godz.12:00
UWAGA ROLNICY - AKTUALIZACJA

nabór wniosków w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” został przedłużony do 12.11.2019 r. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-10-28, godz.09:00
URZĄD GMINY WIZNA

informuje o zakończeniu naboru uzupełniającego na stanowiska pracy do Przedszkola Publicznego „Aktywne Przedszkolaki Więcej ...

home-office-569359_640

2019-10-23, godz.09:00
JUBILEUSZ 50 I 60-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W WIŹNIE

W dniu 20 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Wizna odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" sześciu parom, które zawarły związek małżeński w 1968 i 1958 roku. Więcej ...

home-office-569359_640

2019-10-21, godz.11:40
NIEODPŁATNE PORADNICTWO BLIŻEJ OBYWATELA

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 paźdzernika 2019 r. w godz. 10.30 - 12.30 w Urzędzie Gminy Wizna Więcej ...

home-office-569359_640

2019-10-18, godz.11:00
URZĄD GMINY W WIŹNIE INFORMUJE

O zakończeniu procesu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego „Aktywne Przedszkolaki” Więcej ...

Obrona Wizny to jak obrona Westerplatte, jak wysiłek całego narodu w dramatycznym wrześniu 1939 i we wszystkich latach II wojny światowej - są świadectwem, jak nieugięcie walczyli Polacy w obronie najwyższych wartości
- pisał prezydent RP Lech Kaczyński

Wszystko jest możliwe, a co nie jest, zajmuje tylko trochę więcej czasu.
GÓRA