Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O OSZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

Gmina Wizna informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy nawalnego deszczu - Urząd Gminy Wizna rozpoczyna procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 2

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępnych jest w siedzibie Urzędu Gminy Wizna lub do pobrania ze strony urzędu

Więcej informacji będzie można uzyskać pod numerem telefonu 86 888 90 04

Wymagane załczniki do wniosku:

1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 r. (kopia złożonego wniosku o płatności bezpośrednie na 2019 r.),

2.Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) (księga stada),

3.Kopia polisy ubezpieczenia upraw rolnych.

U W A G A !
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw złoszonych o płatności bezpośrednie, ze szczegółowym rozpisaniem poszczególnych upraw zgodnie z tabelą nr.1 wniosku. Poszczególne gatunki zwierząt należy rozpisać we wniosku według grup wiekowych

TOP