Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056
AKCYZA

AKCYZA SIERPIEŃ 2020 ZWROT PODATKU DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Wizna informuje iż w okresie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. W 2020 r. limit wynosi 100l oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, oraz 30l oleju napędowego na 1 DJP bydła.

We wniosku o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze należy podać średnią roczną liczbę bydła, którą rolnik posiadał w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku należy załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Zaświadczenie wydaje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łomży na wniosek producenta rolnego.

UWAGA!!! Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lipca 2019 r. dotyczącymi dokumentu wydawanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, dołączanego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w przypadku producenta rolnego, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2020 r.), nie jest wymagane jego ponowne składanie.

TOP