Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Ogłoszenie dotyczące azbestu!

W związku z naborem wniosków na realizację zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2020 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
Urząd Gminy Wizna informuje o możliwości dofinansowania prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy.
Wobec powyższego zachęcamy do złożenia stosownego wniosku wraz z informacją o otrzymanej pomocy publicznej de minimis.

Wnioski o odbiór azbestu można składać w terminie do dnia 21.01.2020 roku w Urzędzie Gminy Wizna. Formularz można pobrać w urzędzie gminy (pok. nr 2), lub w wersji elektronicznej (w załączeniu).

Wnioski niekompletne lub złożone po upływie w/w terminu nie będą uwzględniane do realizacji w bieżącym roku - zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zadanie realizowane będzie, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy Wizna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane złożone wnioski z lat ubiegłych mieszkańców, od których nie odebrano azbestu ze względu na niewystarczającą dotację.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski złożone w latach ubiegłych przez mieszkańców, od których nie odebrano azbestu ze względu na niewystarczającą dotację.

TOP