Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

BUDOWA UL. WSCHODNIEJ W BRONOWIE

W dniu 21 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminy Wizna została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa - rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Bronowie”. Umowę z wykonawcą podpisał Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda i Skarbnik Monika Elżbieta Rakowska, wykonawcę reprezentował Prezes Zarządu Artur Ciecierski.
Ta drogowa inwestycja zrealizowana zostanie za kwotę 497 100 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 320 524,80 zł, które Gmina Wizna pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Efektem przebudowy odcinka drogi gminnej we wsi Bronowo, będzie asfaltowa nawierzchnia na odcinku o długości 475 m, nowe pobocza i przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaki pionowe. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm MOBILDROG Sp. z o.o. i STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k. Prace powinny zostać ukończone do 30.09.2021 r.

  • DO GÓRY