Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

JUBILEUSZ PAR MAŁŻEŃSKICH

W dniu 02 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Wizna odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" pięciu parom, które zawarły związek małżeński w 1969 i 1959 roku.

W uroczystości udział wzięły również rodziny szanownych jubilatów. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pan Wójt gminy Wizna, Mariusz Soliwoda.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w kościele parafialnym w Wiźnie, której przewodniczył ks. Piotr Mazurek. Po błogosławieństwie Jubilatów, dalsza część uroczystości odbyła się w Urzędzie Gminy Wizna.

Po powitaniu Jubilatów i przybyłych gości przez zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Annę Siemieniuk vel Morawską, życzenia i gratulacje złożyli Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda oraz ksiądz Jarosław Sawicki. Po gratulacjach oraz złożonych życzeniach na przyszłość, Wójt dokonał wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 i 60 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Jubilaci z rąk Wójta oraz Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego otrzymali również listy gratulacyjne. Tradycyjnie był tort i szampan.

   Jubileusz 50-lecia i 60 lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:
   1. Lucyna i Stanisław Domurat
   2. Celina i Jan Zawadzcy
   3. Zofia i Ignacy Murawscy
   4. Jadwiga i Antoni Mroczkowscy
   5. Stanisława i Sławomir Zalewscy

Oprócz par obecnych na uroczystości, odznaczeniami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” uhonorowane zostały trzy pary, które – z różnych względów – nie były obecne na gali i medale odebrały indywidualnie.

Wszystkim jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego tego, co tylko sobie życzą. A także tego, żeby ich zdrowie nie opuszczało, tak samo jak radość z życia i szczęście rodzinne.

 • DO GÓRY