Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

w związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na Covid-19 od dnia 03 listopada 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Wizna wprowadza ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów

INTERESANCI BĘDĄ PRZYJMOWANI OSOBIŚCIE W GODZINACH 7:30-15:30 JEDYNIE W NIEZBĘDNYCH PRZYPADKACH, PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.

Interesanci mogą umawiać wizyty, konsultować sprawy drogą elektroniczną bądź telefoniczną pod podanymi niżej numerami telefonów.
  • 48 86 888 90 00 - SEKRETARIAT
  • 48 86 888 90 03 - BUDOWNICTWO / DROGI
  • 48 86 888 90 04 - GOSP. ODPADAMI
  • 48 86 888 90 05 LUB 11 - PODATKI
  • 48 86 888 90 09 - OCHRONA ŚRODOWISKA
  • 48 86 888 90 10 - URZĄD STANU CYWILNEGO
  • 48 86 888 90 12 - BIURO RADY
  • 48 86 888 90 13 - FAX
  • 48 86 888 90 15 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wszelkie dokumenty można złożyć elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@gminawizna.pl, za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl, poprzez umieszczenie pisma w kopercie i wrzucenie jej do skrzynki podawczej wystawionej w Urzędzie Gminy. W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie na piśmie lub kopercie numeru telefonu.

Kontakt osobisty w Urzędzie Gminy odbywa się w wyznaczonym miejscu w wejściu budynku z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

W celu przywołania pracownika należy użyć zainstalowanego przy wejściu dzwonka.

Wójt Gminy Wizna
Mariusz Soliwoda

TOP