Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

80. ROCZNICA MORDU KATYŃSKIEGO - KONKURS FOTOGRAFICZNY

Miłośników fotografii i historii najnowszej Polski, zapraszamy do konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na najlepszą fotorelację „1940-2020. 80. Rocznica mordu katyńskiego”.
Konkurs wpisuje się w wojewódzkie obchody 80. rocznicy Mordu Katyńskiego -link do artykułu.

Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych województwa podlaskiego. Konkurs ma charakter grupowy.
Wszystkie fotografie zgłoszone na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej (przesłane w formie pliku): długość krótszego boku: około 20 cm (2600px), rozdzielczość 300dpi, maksymalna wielkość pliku – 3 MB, zapisane w formacie jpg, technika prac dowolna, za wyjątkiem fotografii powstałych w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie fotorelacji z obchodów 80. rocznicy zbrodni katyńskiej wraz z kartą zgłoszenia i klauzulą informacyjną dostępną poniżej na adres: edukacja@wrotapodlasia.pl.
Na wasze zgłoszenia i fotorelacje czekamy do 10 października 2020 r. Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i wycieczka po miejscach pamięci narodowej!!!
Więcej informacji:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536 | edukacja@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:
Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

TOP