Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Powszechny Spis Rolny

Rok 2020 jest szczególny z punktu widzenia badań rolniczych prowadzonych przez statystykę publiczną w Polsce. Od 1 września do 30 listopada br. we wszystkich gospodarstwach rolnych realizowany będzie Powszechny Spis Rolny. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.
Zachęcamy do odwiedzenia strony : spisrolny.gov.pl

Plakat Powszechny Spis Rolny

INFORMACJA Z PLAKATU:
Powszechny Spis Rolny ; 1.09-30.11.2020, Spiszmy się jak na rolników przystało, Wejdź na spisrolny.gov.pl, GUS, Powszechny Spis Rolny 2020.

Oprócz Powszechnego Spisu Rolnego, podobnie jak w latach poprzednich, od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny będzie realizował kolejne badanie rolnicze dotyczące pogłowia zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej.

Plakat Powszechny Spis Rolny

INFORMACJA Z PLAKATU:
Urząd Statystyczny w Białymstoku.
Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania odbywają się w wybranych gospodarstwach rolnych metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.
ROLNICZE BADANIA ANKIETOWE W 2020 R.
W 2020 roku rolnicze badania ankietowe będą prowadzone według następującego harmonogramu:
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym - 15-29 stycznia, 15-31 lipca
Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego - 1-26 czerwca, 1-23 grudnia
Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej - 1-26 czerwca, 1-23 grudnia
Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Ich tożsamość, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie: tel. 85 749 77 31 lub 85 749 77 44
Dziękujemy za przychylność i współpracę oraz czas poświęcony na wypełnienie ankiety
Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/Badania Ankietowe/2020/index.htm

TOP