Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Kominikat Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Wiźnie

UDZIELENIE PORAD PRZEZ TELEFON (TELEPORADY)OD GODZINY 10.00-12.00 (W TYM WYDAWANIE RECEPT) KAŻDEMU PACJENTOWI BEZ CECH INFEKCJI TYLKO W SYTUACJACH KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE, PACJENT POWINIENZGŁOSIĆ SIĘ DO PRZYCHODNI.LEKARZ UDZIELAJĄCY TELEPORADY NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO WYWIADU MEDYCZNEGO I OCENY STANU ZDROWIA PACJENTA MA MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO.TEL. 86 219 60 17
TOP