Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Rekrutacja do Przedszkola Publicznego „Aktywne Przedszkolaki”* oraz oddziału „0”, w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wiźnie na rok szkolny 2020/2021

*W ramach realizacji projektu „Aktywne Przedszkolaki” nr: WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19, Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego „Aktywne Przedszkolaki”, w Wiźnie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wiźnie, prowadzonego przez Gminę Wizna na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie w dniach:

01 - 16 marca 2020 r.

Wniosek wraz z dokumentami (dostępne od dnia 02.03.2020r. w siedzibie biura Projektu „Aktywne Przedszkolaki” przy placu Kpt. Wł. Raginisa 25 w Wiźnie) potwierdzającymi spełnienie kryteriów, należy złożyć do siedziby przedszkola. Do publicznego przedszkola będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Wizna.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku poniżej.

 

GÓRA