Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056
AKCYZA

AKCYZA 2019 ZWROT PODATKU DLA ROLNIKÓW

Urząd Gminy Wizna informuje iż w okresie od 1l utego 2019r. do 28 lutego 2019r.będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi1,00zł na1litroleju.W2019r.ustala się limit 100l oleju napędowego na 1ha użytków rolnych,oraz 30l oleju napędowego na 1 DJP bydła.

We wniosku o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze należy podać średnią roczną liczbę bydła, którą rolnik posiadał w poprzednim roku. Natomiast do samego wniosku należy załączyć nie tylko faktury lub kopie faktur potwierdzających zakup paliwa, ale także dokument potwierdzający średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Zaświadczenie wydaje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łomży na wniosek producenta rolnego.

TOP