Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056
AKCYZA

AKCYZA 2019 ZWROT PODATKU DLA ROLNIKÓW. Aktualizacja.

Zmianie uległy zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego. Mocą ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został przedłużony termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego do dnia 31 marca 2019 r.

Ponadto w ustawie dodano kody, na które nie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego. Producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na zakupiony olej napędowy oznaczony kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48, kodem CN 2710 2011 do CN 2710 19 oraz kodem CN 3826 00.

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja 2019 r.

Każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. w terminie od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
• 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
• 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Urzędzie Gminy Wizna pok. nr 1.

TOP