Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Publiczne Przedszkole "Aktywne Przeszkolaki" w Wiźnie!

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dziecko (uczestnik projektu) w jego ramach będzie mogło skorzystać z:

- 10 godzin edukacji, opieki i wychowania pełnionych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

- udziału w zajęciach korygujących deficyty rozwojowe oraz zajęć rozwijających kreatywność,

- całodniowego wyżywienia,

- zestawu wyprawkowego.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy Wizna , pl.kpt. Włądysława Raginisa 35 w biurze projektu vis-a vis Biblioteki Publicznej.

Nabór wniosków trwa do 30-09-2019 roku.

TOP