Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

APEL PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEARZA WETERYNARII

Post Image

w sprawie stosowania podstawowych środków zabezpieczających hodowle świń przed przeniesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do gospodarstw utrzymujących świnie.

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac polowych oraz przemieszaniem się ludności i sprzętu rolniczego, Podlaskie Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na podstawowe zasady postępowania mające na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wprowadzeniem wirusa ASF, a w szczególności:

- przestrzeganie obowiązującego zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru, na którym przebywają lub mogą przebywać dziki. Wprowadzenie na teren gospodarstwa utrzymującego świnie zielonki, siana, słomy lub innych rzeczy z terenu na którym bytują dziki, stwarza poważne niebezpieczeństwo wprowadzenia choroby;

- utrzymywanie świń w oddzielonych zamkniętych pomieszczeniach

- zabezpieczenie terenu gospodarstwa i pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie przed dostępem dzików

Dziki stanowią główny rezerwuar wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w środowisku naturalnym.

- nie wypuszczanie zwierząt domowych (psy, koty) poza teren gospodarstwa-zwierzęta te mogą w sposób bierny przenieść chorobę na teren gospodarstwa;

- wyłożenie obowiązujących mat dezynfekcyjnych;

- nie wpuszczanie osób postronnych do pomieszczeń ze świniami;

- maszyny i sprzęt rolniczy po powrocie z pola, powinny być w staranny sposób poddane myciu i dezynfekcji;

- używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach ze świniami wraz z zachowaniem zasad higieny osobistej;

- stosowanie codziennej kontroli stanu zdrowia świń oraz złaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć do powiatowego lekarza weterynarii.

TOP