BIP Gminy Wizna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędu Gminy Wizna

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa w Urzędu Gminy Wizna 

Informujemy, że w wyniku naboru na w.w. stanowisko urzędnicze został wybrany Pan Radosław Struczyński zam. Wierciszewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Radosław Struczyński jest absolwentem Politechniki Białostockiej Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce na kierunku ochrony środowiska. Przeszedł jako kolejny pozytywnie postępowanie konkursowe.

Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje,  wiedzę merytoryczną i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku: podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Wizna.

Wizna 2014-08-13                        
                                                                                 Wójt
                                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski