BIP Gminy Wizna

INFORMACJA

o obowiązku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na użytek własny.

 GK.6140.15.2014/RS                                           Wizna, dn. 14.08.2014 r.

INFORMACJA 

Wójt Gminy Wizna zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, znak PIW-Hig.522.1.2014 oraz w związku z potrzebą rozwiązania problemu dotyczącego zagospodarowania materiału kategorii 1 (SRM) powstającego w trakcie uboju owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia na potrzeby własne w gospodarstwach, przekazuje w załączeniu ulotkę informacyjną dla rolników na temat obowiązku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na użytek własny.

                                                                                         wz. Wójta
                                                                                 mgr Józef Gawroński 

Pliki do pobrania: