BIP Gminy Wizna

Z A P R O S Z E N I E

                                                                            Wizna, dn. 04.09.2014 r. 

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Wizna serdecznie zaprasza rolników i mieszkańców gminy na spotkanie informacyjno – promocyjne organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łomży obejmujące zakresem działania PROW 2014 – 2020.
Spotkanie odbędzie się dnia 19 września o godz. 1100 w siedzibie gminy sala OSP, ul. Plac Kapitana Raginisa 35, 18 – 430 Wizna.

                                                                                                WÓJT
                                                                                 dr inż. Zbigniew Sokołowski