BIP Gminy Wizna

INFORMACJA

dot. Afrykańskiego Pomoru Świń

GK.6140.17.2014/RS                                              Wizna, dn. 04.09.2014 r.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY WIZNA
dot. Afrykańskiego Pomoru Świń 

Wójt Gminy Wizna zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii (znak PIW-Hig.521.4.2014) informuje, iż w związku z planowanym przez Komisję Europejską poszerzeniem obszaru tzw. strefy buforowej oraz z ciągle istniejącym zagrożeniem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF hodowcy trzody chlewnej powinni wdrożyć wszystkie podstawowe zasady zabezpieczania miejsc utrzymywania zwierząt celem ograniczenia ryzyka jego dalszego rozprzestrzeniania się, w tym zwłaszcza:
-  nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
- zastosowanie mat dezynfekcyjnych;
- zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich i pasz;
- ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
- ograniczanie do niezbędnego minimum przemieszczania zwierząt między gospodarstwami;
- ograniczanie ilości samochodów poruszających się na terenie gospodarstwa do niezbędnego minimum.

Świadomość istniejącego, realnego zagrożenia zakażeniem oraz przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji są kluczowymi elementami zapobiegania lub ostatecznie zaprzestania rozprzestrzeniania się zakażenia w populacji świń.

                                                                                           WÓJT
                                                                          dr inż. Zbigniew Sokołowski