BIP Gminy Wizna

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

komunalizacja działek Skarbu Państwa na rzecz Gminy

GK.6825.1.2015/RS                               Wizna, dnia  12 lutego 2015r. 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WIZNA  

            Na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.1990.32.191 z późn. zm.) Wójt Gminy Wizna informuje, że zostają wyłożone do wglądu  w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 na okres 30 dni karty inwentaryzacyjne działek, będących własnością Skarbu Państwa i przeznaczonych do komunalizacji na rzecz Gminy Wizna.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się  z zebranym materiałem i w przypadku jakichkolwiek niejasności wnieść do niego zastrzeżenia.

Komunalizacja dotyczy następujących działek:
1.  200708_2.0012.85/2 o powierzchni  0,4400 ha Nowe Bożejewo;
2.  200708_2.0012.86/1 o powierzchni  0,3500 ha Nowe Bożejewo.

                                                                                                                                            wz. Wójta
                                                              mgr  Józef Gawroński
                                                                 Sekretarz Gminy

Data powstania: czwartek, 12 lut 2015 10:01
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2015 10:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lis 2017 15:56
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1034 razy