BIP Gminy Wizna

Informacja dla gospodarstw dotkniętych suszą

              Wójt Gminy Wizna informuje, że komisja ds. szacowania strat na obszarach dotkniętych suszą będzie uwzględniała w sporządzonych protokołach z lustracji gospodarstw, również uprawy

kukurydzy na zielonkę, ziemniaków oraz III pokos traw (jeśli w gospodarstwie rolnym prowadzony jest trzykośny system użytkowania użytków zielonych i traw na gruntach ornych).

             Rolnicy, którzy jeszcze nie złożyli wniosku mogą tego dokonać w Urzędzie Gminy Wizna w pokoju nr 8, I piętro.

            Wniosek oraz oświadczenia o produkcji roślinnej i zwierzęcej w załączeniu.