BIP Gminy Wizna

INFORMACJA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - PILNE

dotycząca pomocy producentom rolnym zwierząt gospodarskich z gatunku świnia (sus scrofa) polegającej na refundacji wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstw do wymagań okreslonych w programie bioasekuracji mających na celu zapobieganie szrzeniu się afrykańskiego pomoru świń.