BIP Gminy Wizna

Rozporządzenie Nr 14/2016 Wojewody Podlaskiego

uchylające rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie niektórych powiatów województwa podlaskiego