BIP Gminy Wizna

Zarządzenie Nr 3/2011

z dnia 28 kwietnia 2011roku

 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wiźnie.

 Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późń. zm ), zarządzam co następuje:

                                                § l.

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze  Głównego księgowego.

                                                § 2.

Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1. Karpińska Alicja                      - Przewodniczący Komisji,

2. Szczęsna Marta                        - Członek Komisji,

3. Boryszewska Barbara              - Sekretarz Komisji

§ 3.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2011. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie  z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

                                                               § 4.

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1) dnia 04 maja 2011 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wizna ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze,  

2) do dnia 18 maja  2011r. (włącznie) - składanie dokumentów przez kandydatów,

3) od dnia  19 maja 2011 r. - rozpoczęcie pracy Komisji,

4) dnia  20 maja 2011 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5) dnia 26 maja 2011r. - test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna

6) dnia 27 maja 2011r.- ogłoszenie o wynikach naboru.                                                

                                                          § 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Kierownik OPS

                                                                                                  Alicja Karpińska 

Data powstania: środa, 4 maj 2011 08:17
Data opublikowania: środa, 4 maj 2011 08:24
Data edycji: środa, 4 maj 2011 08:26
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 5438 razy
Ilość edycji: 1