Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Budowa drogi do kolonii Lisno

W dniu 19 listopada 2019 r. w siedzibie Gminy Wizna została podpisana umowa na wykonanie zadania
pn. „Budowa drogi gminnej nr 172032B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna”. Umowę z wykonawcą podpisał
pan Mariusz Soliwoda Wójt Gminy Wizna i pani Krystyna Szabłowska Skarbnik, wykonawcę reprezentował pan Robert Wierzbowski.

Ta drogowa inwestycja zrealizowana zostanie za kwotę 1 000 000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 700 000 zł,
które Gmina Wizna pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Efektem przebudowy drogi gminnej do kolonii Lisno, będzie asfaltowa nawierzchnia na odcinku o długości 998 m, nowe przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaki pionowe.

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. Sp. k. i VIKBUD Robert Wierzbowski.
Prace powinny zostać ukończone do 30.04.2020 r.

DO GÓRY