Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Budowa drogi w Wierciszewie

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Gminy Wizna została podpisana umowa na wykonanie zadania
pn. „Budowa drogi gminnej nr 172018B, 172019B – droga we wsi Wierciszewo, gm. Wizna”. Umowę z wykonawcą podpisał Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda i Skarbnik Krystyna Szabłowska, wykonawcę reprezentowali Prezes Wojciech Tomasz Olechwierowicz i
Prezes Edward Łempicki

Ta drogowa inwestycja zrealizowana zostanie za kwotę ok. 750 000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 504 000 zł, które Gmina Wizna pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Efektem przebudowy drogi gminnej we wsi Wierciszewo,
będzie asfaltowa nawierzchnia na odcinku o długości 858 m, nowe przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaki pionowe. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z Łomży.
Prace powinny zostać ukończone do 30.08.2020 r.

DO GÓRY