Spis telefonów:

podatki: +86 219 60 18 w. 10
odpady kom.: +86 219 60 18 w. 11
skarbnik: +86 219 60 18 w. 12

Spis telefonów:

płace: +86 219 60 18 w. 13
budownictwo: +86 219 60 18 w. 23
USC: +86 219 60 18 w. 30
kadry: +86 219 60 18 w. 34

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Kilka informacji:

Przekazanie grantów z projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”

W dniu 1.03.2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie grantów z projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Gminie Wizna został przyznany grant na cyfryzację w wys. 149 520 zł. W obecności Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, grant wręczył wójtowi Mariuszowi Soliwodzie, Paweł Backiel – Dyrektor Projektu z ramienia Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia informatyczne dla mieszkańców naszej gminy oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy min. do szkół gminnych.

TOP