yah

NASZ ZESPÓŁ ŚPIEWACZY PIERWSZY

2008-02-07 08:28
NASZ ZESPÓŁ ŚPIEWACZY PIERWSZY
Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych - Łomża 2008Jury w składzie:
Piotr Dahlig – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii
Józef Zyśk – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Teresa Pardo.

Po obejrzeniu 34 zespołów teatralnych postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

w kategorii teatrów zgodnych z tradycją i w kategorii zespołów wykorzystujących elementy tradycji,
w grupie zespołów dziecięcych oraz grupie wykonawców dorosłych.

W przeglądzie brał udział również nasz rodzimy Zespół Śpiewaczy, który zajął
I miejsce w swojej kategorii. Panie z zespołu przedstawiały „Kolędowanie z gwiazdą”.

Wyróżnienie otrzymał także Szkolny Teatr Młodego Aktora
„ Dobra Nowina” ze Szkoły Podstawowej w Bożejewie Starym.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Fundatorami nagród byli:
Marszałek Województwa Podlaskiego
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Wojewódzki Kurator Oświaty
oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego.
  • NASZ ZESPÓŁ ŚPIEWACZY PIERWSZY