yah

WIERCISZEWO

2008-02-20 09:38
Wieś szlachecka nad rzeką Biebrzą.

Przed 1444 r. osiedlił się tutaj Marcin Mąka, który w tym roku pisząc się z Wierciszewa sprzedał 5 włók w tej wsi Nadborowi z Brzostowa jednym brzegiem Biebrzy, otrzymując równocześnie potwierdzenie od księcia Władysława posiadania tych sprzedanych włók.
Mąka musiał posiadać inne tereny w Wierciszewie, skoro w 1447 r. wymieniony był jako właściciel dóbr w tej wsi przy rozgraniczeniach ziemi. W 1462 r. w aktach wiskich wystąpił wspomniany Nadbor z Brzostowa, tym razem piszący się już z Wierciszewa, herbu Bielizna.

W 1471 r. książę Kazimierz sprzedał 1 włókę, w Wierciszewie Samborowi z tej wsi. Przemierzenia nadań w 1473 r. w Wierciszewie pozwoliły księciu Kazimierzowi na sprzedaż 1 włóki z 8 morgami koło granicy Mikołaja, Stanisława, Macieja, Piotra synów Jakuba Sambora i 2 włók między granicami dóbr Sambora i Nadbora.
W 1475 r. 5 włók nad Biebrzą będących dotychczas posiadaniu Pawła Konecki ze Szczepowatego Siedliska i Mikołaja Sambora z Samborów przeszły do Nadbora z Wierciszewa.