yah

MAŁACHOWO

2008-02-28 11:04
W 1439 r. książę Władysław I Szczepanowi i Mikołajowi z Wąsów i Mikołajowi z Niwkowa nadał 10 włók w Nieorzino Siedlisku Kolo granic Arnolda z Kamianki (Jarnuty), Męcimira i Piotra Kiełczów (Męczki), i mieszczan wiskich oraz graniczących graniczących Samborami, Świebodczynem i włokami Marcina Mąka z Wierciszewa.

W 1455 r. Paweł Braciszek z Małachowa sprzedał 2 włóki, które tutaj posiadał Mikołajowi z Grądów. Brat Pawła pisał się Szczepan Klucznik. W 1456 r. tenże Szczepan Klucznik i brat jego Paweł, już jako pleban w Przytułach, mieszczanie wiscy, sprzedali pozostałe grunta w Małachowie Michałowi wikariuszowi kościoła wiskiego i jego bratu Piotrowi.

W aktach z 1474 r. odnotowano szlachcica Stanisława syna Macieja z Małachowa. Wymieniały go także akta kościelne w 1476 r. i w 1479 r..

W aktach sądowych z 1478 r. wystąpili Mikołaj z Małachowa i jego żona Barbara z Grabowa.

W pierwszych latach 90-tych XVIII wieku wsie okolic Wizny wraz z ich właścicielami zostały spisane w aktach przechowywanych w Archiwum Kapituły Łowickiej.Małachowo więc w tych latach dzielili Lutosławscy, Karwowscy, Kleczkowscy i Samborscy.