yah

RUTKI

2008-05-19 13:28
Rutki Zaborowo lub Zaborowo lub Rutki

Książę Janusz I około 1417 roku nadał Augustynowi, Mikołajowi i Piotrowi z Rutkowa 10 włók Zaborowo nad rzeką Wiźnicą z jednym brzegiem rzeki bez barci.

Książę Władysław w 1436 roku braciom Mikołajowi, Piotrowi, Dobkowi, Maciejowi i Marcinowi z Rutkowa sprzedał 10 włók zwanych Zaborowo, nad rzeką Wiźnicą za 10 kop gr i 3 włóki z 10 morgami za 9 kop gr. Była to szlachta herbu Bończa, pochodziła zapewne z Rutek na Zawkrzu koło Ciechanowa i była spokrewniona z Rutkowskimi z Rutek Nor.

W 1481 roku jedną włókę przy granicy mieszczan wiskich koło Zaborowa Falisław Rutkowski z Nor sprzedał Stanisławowi, Urbanowi, Janowi, Mikołajowi, Andrzejowi i Marcinowi z Zaborowa. Przedstawiciele tej rodziny zamieszkującej Rutki w późniejszym okresie są licznie odnotowani w aktach sądowych wiskich.

W latach 90- tych XVIII wieku wsie okolic Wizny , wraz z ich wlaścicielami zstały spisane , w aktach przechowywanych w Archiwum Kapituły Łowickiej. Rutki były więc wlasmością Wierciszewskich, Sokołowskich, Wądołowskich, Laskowskch, Górskich, Rutkowskich, Strumiłowskich, Szczuków, Gołaszewskich, Kossakowskich i Gumowskich.