yah

MĘCZKI

2008-05-21 12:46

W parafii Wizna

Książę Władysław I przebywając w Pątnicy w 1436 r. dał Piotrowi i Męcimirowi, synom Kiełcza 20 włók lasu zwanego Sulkowe Nowiny z obydwoma brzegami rzeczki Wiźnicy. Od imienia Męcimira, zdrobniale Męczka, wywodzi się nazwa Męczki.

W 1441 r. książę Władysław przeniósł Męczki z prawa polskiego na prawo niemieckie z opłatą 2 gr rocznie z włóki osiadłej; posesorem tej wsi był wówczas Jakub z Sulkowa.
Szlachta z Męczek należała do herbu Kościesza.

W pierwszych latach 90- tych XVIII wieku wsie okolic Wizny zraz z ich właścicielami, zostały spisane w aktach przechowywanych w Archiwum Kapituły Łowickiej. Męczki dzierżyli Augustowscy, Chmielewscy, Grądzcy, Koszarowscy i Pieńkowscy.

Załączniki

  1. Pobierz załącznik