yah

ZBÓJNA 2008

2008-05-26 13:03
ZBÓJNA 2008
Regionalnego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej
25 maja 2008
Komisja w składzie:
Zygmunt Ciesielski – etnograf, przewodniczący,
Urszula Kuczyńska – etnograf, Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie
Józef Zyśk – muzyk, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

postanowiła przyznać przyznać następujące nagrody i wyróżnienia następujących kategoriach:

Zespoły śpiewacze - dorośli
cztery równorzędne I miejsca następującym zespołom:
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety
Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
Zespół Śpiewaczy z Wizny
Zespół Śpiewaczy z Turośli
II miejsce:
Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego

dwa równorzędne III miejsca:
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni
Zespół Śpiewaczy ,,Wąsoszanki'' z Wąsosza

Kategoria solistów - śpiewaków - dziecięca i młodzieżowa
I miejsce:
Patrycja Samul ze Zbójnej

dwa równorzędne II miejsca:
Jolanta Sulewska z Wizny
Sylwia Paszkiewicz-Garczarek z Zambrowa

Nagrody zostały przyznane również pozostałym wykonawcom w innych kategoriach.

Na Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 29 czerwca 2008 r. zakwalifikowano wykonawców prezentujących folklor kurpiowski sklasyfikowanych na pierwszych i drugich miejscach oraz Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – Mężczyźni i Sylwestra Krajewskiego ze Zbójnej a także zespoły z innym repertuarem z pierwszych i z drugich miejsc pod warunkiem przygotowania repertuaru zaczerpniętego z folkloru kurpiowskiego. Na Przegląd Zespołów Kurpiowskich zakwalifikowano wszystkich gawędziarzy.
Na VII Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego w dniu 5 lipca 2008 roku w Narewce zakwalifikowano:
- Kapela ,,Eli'' z Zambrowa,
- Zespoły Śpiewacze ze Zbójnej (Mężczyźni i Kobiety),
- Zespół Śpiewaczy z Wizny,
- Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki'',
- Zespól Śpiewaczy ,,Wąsoszanki'',
- Zespól Śpiewaczy z Nowej Rudy,
- Zespól Śpiewaczy z Turośli,
- Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa,
- Antoniego Dymerskiego z Wyku,
- Katarzynę Załęcką z Nowogrodu,
- Magdalenę Pisarek ze Zbójnej,
- Grzegorza Golana ze Zbójnej,
- Eugenię Kuliś z Kruszy,
- Sylwestra Krajewskiego ze Zbójnej.

Na II Festiwal Muzyki Ludowej ,,Dawne Pieśni – Młode Głosy'' w dniu 27 lipca 2008 roku w Waniewie zakwalifikowano:
- Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej,
- Sylwię Paszkiewicz – Garczarek z Zambrowa,
- Zespół ,,Słoneczko'' z Małego Płocka,
- Dziewczęcy Zespół Kurpiowski z Dobregolasu,
- Jolantę Sulewską z Wizny,
- Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej,
- Patrycję Samul ze Zbójnej,
- Damiana Waszkiewicza z Dobregolasu,
- Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i Teatralny z Lemana,
- Patrycję Buczyńską i Anitę Małż z Lemana,
- Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu.
  • ZBÓJNA 2008