yah

Zabytki w gminie Wizna

2008-06-24 10:46
Bronowo
- cmentarz rzym.-kat.(część), 2 poł. XIX w.


Janczewo
- zespół dworski, 2 poł. XIX w.,
- dwór-murowany,
- park.


Kramkowo
- aleja lipowa ( przy szosie Łomża-Białystok) XIX w.,


Nieławice – Kolonia
- cmentarz- mogiła z II wojny światowej,


Ruś
- osada wczesnośredniowieczna,
- osada przygrodowa, XI-XIII w.,


Sambory
- grodzisko wczesnośredniowieczne,


Stare Bożejewo
- aleja lipowa ( przy szosie Łomża- Białystok), XIX w.,