yah

Kursy i szkolenia

2004-03-04 11:36
Kursy i szkolenia
Terminy kursów:

KURS KOMPUTEROWY:
- PONIEDZIAŁEK 14:30
- WTOREK 15:10
- ŚRODA 14:00
JĘZYK NIEMIECKI:
- WTOREK 14:00
JĘZYK ANGIELSKI:
- PONIEDZIAŁEK 15:40

W Gminnym Centrum Informacji ruszyły, od dawna oczekiwane, zajęcia z podstawowej obsługi komputera i internetu oraz języka niemieckiego i angielskiego. Wszyscy chętni, którzy zgłosili swoją gotowość do wzięcia udziału w naszych kursach, mają możliwość zdobycia nowych umiejętności. Cotygodniowe, trwające 1 godzinę, zajęcia prowadzone są w siedzibie Centrum.
Wszystkie proponowane przez nas zajęcia cieszą się jednakową popularnością. I chociaż uczestnicy mają świadomość, że korzystając z proponowanych przez nas w Gminnym Centrum Informacji kursów nie dostaną żadnych świadectw ani certyfikatów poświadczających zdobyte umiejętności, to z równym zaangażowaniem uczą się nowych rzeczy oraz utrwalają zdobyte wcześniej umiejętności. Pracownicy Gminnego Centrum Informacji, z-ca Wójta Gminy Wizna – p. Jacek Piorunek oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiźnie – p. Mariola Freling, dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, aby pomóc mieszkańcom Gminy Wizna sprostać oczekiwaniom XXI wieku, a także ułatwić w pewien sposób odnalezienie się na obecnym rynku pracy, gdzie znajomość języków obcych i podstawowej obsługi komputera nie są już umiejętnościami pożądanymi a wymaganymi przez większość pracodawców.
Zajęcia z podstaw obsługi komputera i internetu odbywają się w grupach 7-osobowych, co podyktowane jest względami technicznymi – nasze Centrum dysponuje siedmioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. Obecnie, ze względu na liczbę osób, które się do nas zgłosiły, stworzone zostały 3 grupy zajęciowe. Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy w dogodnych dla wszystkich chętnych godzinach. Dla lepszego poznania podstawowych zasad korzystania z komputera każdy z uczestników zajmuje miejsce przy samodzielnym stanowisku komputerowym i sam wykonuje wszystkie polecenia instruktora. W ten sposób nasi kursanci mają możliwość poznania ogólnej budowy komputera, oswojenia się z obsługą myszki i klawiatury. Każde następne zajęcia rozpoczynają się krótkim powtórzeniem pozyskanych tydzień wcześniej umiejętności, co służy utrwaleniu zdobytej wiedzy.
Główny nacisk, na zajęciach z języków obcych, kładziony jest na jak najszersze poznanie słownictwa, jego użycie i zachowanie się w konkretnych sytuacjach z życia codziennego. Chcemy, aby przy naszej pomocy osoby, które zgłosiły się na te zajęcia, nauczyły się w miarę swobodnego posługiwania się językiem obcym zarówno w przypadku ich wyjazdu za granicę, jak i rozmów z przybywającymi do naszej gminy turystami zza granicy – wielu z naszych kursantów prowadzi działalność związaną z agroturystyką i takie umiejętności mogą przydać się im w pozyskaniu nowych klientów.
Zajęcia z języka niemieckiego, odbywają się w każdy wtorek, a prowadzi je z-ca Wójta Gminy Wizna – p. Jacek Piorunek. Języka angielskiego w każdy poniedziałek naucza pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiźnie – p. Mariola Freling. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Mamy nadzieję, że zdobyte dzięki nam umiejętności przydadzą się wszystkim osobom, które skorzystały z naszej oferty.
Czekamy na propozycje innych typów zajęć, które moglibyśmy przeprowadzić w ramach funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji i jeżeli tylko czas i możliwości pozwolą nam na to postaramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców Gminy Wizna.


Autor artykułu: Magdalena Szlaużys

Zapisy trwają w Gminnym Centrum Informacji pod nr. telefonu (0-86) 219 60 29 .

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIE W SIEDZIBIE GCI.

Serdecznie zapraszamy!

  • Kursy i szkolenia Kursy i szkolenia