yah
Lista Odmian Zleconych do uprawy odmian wybranych roślin na obszarze województwa podlaskiego na rok 2017.

Lista Odmian Zleconych do uprawy odmian wybranych roślin na obszarze województwa podlaskiego na rok

2017-02-23 21:44
​Zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2012 r. o nasiennictwie oraz
porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Upraw i Stację
Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla
województwa podlaskiego z Samorządem Województwa Podlaskiego oraz po zapoznaniu się
z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO Stacja Doświadczalna w Krzyżewie podjęła decyzje o
utworzeniu Listy Odmian Zleconych do uprawy odmian wybranych roślin na obszarze
województwa podlaskiego na rok 2017.