yah

Gminne Centrum Informacji

2004-04-23 14:02
Gminne Centrum Informacji


JEŻELI JESTEŚ BEZROBOTNYM I POTRZEBUJESZ POMOCY W ZNALEZIENIU PRACY KONIECZNIE PRZYJDŹ DO NAS.

Zapraszamy

Wszystkich chętnych chcących wziąć udział w bezpłatnych zajeciach z języka niemieckiego, angielskiego, obsługi komputera i internetu. Zapisy przyjmuje p. Jacek Piorunek z-ca Wójta Gminy Wizna pod numerem telefonu 219 60 18 oraz w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Wiźnie, przy ulicy Plac Kapitana Raginisa 35, tel 219 60 29, a takze tych którzy chcą skorzystać z usług i kafejki internetowej.

Od samego początku powstania Gminne Centrum Informacji w Wiźnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dzieci, młodzież szkolna i studencka, rolnicy, przedsiębiorcy, turyści i bezrobotni chętnie korzystają z naszych usług. Kawiarnia internetowa, bezpłatne kursy języka niemieckiego, angielskiego oraz kursy z obsługi komputera i internetu, a także usługi radcy prawnego stanowią prozę życia codziennego Centrum.
W ten sposób zauważalni jesteśmy również na zewnątrz.
Biblioteki z Łomży i Białegostoku proszą o dostarczenie „Wiadomości gminnych”. Chętnie przybywają do nas i rozmawiają z nami dziennikarze lokalnych dzienników oraz radia i telewizji.
W ten sposób nawet nie zauważamy jak przyczyniamy się do promocji gminy, jej walorów turystycznych, potencjału gospodarczego oraz instytucji samorządowych.
Mamy nadzieją, że te działania przyczyniać się będą do rozwoju gminy i wierzymy, że dzięki GCI naszym mieszkańcom żyje się chociaż trochę lżej.

Gminne Centrum Informacji powstało dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"

  • Gminne Centrum Informacji Gminne Centrum Informacji Gminne Centrum Informacji