yah

ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PÓŁROCZE I - W KL. II

2004-04-27 09:21
Przeczytaj uważnie tekst, na którym będziesz pracować. Postaraj się wykonać wszystkie zadania, nie spiesz się. Życzę Ci powodzenia.

ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PÓŁROCZE I - W KL. II
"Zima"

Nadeszła upragniona zima. Spadł pierwszy śnieg. Kasia i Staś włożyli ciepłe kurtki, czapki i szaliki. Poszli na pobliską górkę, zjeżdżać na sankach. Tam spotkali swoje koleżanki i kolegów.
-To nasz Jaś!- wykrzyknęła Kasia.
-A tam dalej idzie Zosia!- powiedział Staś.
-Czy możemy razem z wami bawić się!- zapytała Kasia.
-Chodźcie do nas! Zrobimy zawody!- odpowiedział Jaś. Dzieci zorganizowały wyścigi na sankach.
-Kto będzie pilnował kolejności zjazdów?- zapytały dziewczynki.
-Ja! Ja!- wykrzyknął Jaś, który lubił być przywódcą grupy. Dzieci zgodnie i wesoło bawiły się. Zawody zakończyły się zwycięstwem Stasia. I już wiadomo, że to nie były ostatnie zawody tej zimy.

Zadanie l
Odpowiedz na pytania związane z przeczytanym tekstem.

a) O jakiej porze roku jest mowa w tekście?


b) W co ubrały się dzieci?


c) Dokąd wybrali się Kasia i Staś?


d) Co zorganizowały dzieci?


e) Kto zwyciężył w zawodach?
Zadanie 2
Wpisz w tabelki po trzy czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki wybrane z tekstu "Zima".

Tabela 1
Czasowniki Rzeczowniki Przymiotniki
... ... ...
... ... ...
... ... ...


Zadanie 3
Z tekstu "Zima" wypisz po jednym zdaniu:
a) oznajmującym


b) pytającym


c) wykrzyknikowym
Zadanie 4

Rozwiń zdanie. Grześ lepi...

Zadanie 5
W puste miejsca wpisz czasowniki i rzeczowniki w odpowiedniej liczbie.

liczba pojedyncza liczba mnoga
wzór: dziecko lepi dzieci lepią
................... płatki lecą
wróbel ćwierka ...................
................... chłopcy jeżdżą.


Zadanie 6
Ułóż wyrazy w kolejności alfabetycznej:
łyżwy, mróz, bałwan, szalik, lodowisko, góra śnieg.


Zadanie 7
Wpisz w puste miejsca brakujące litery: ó, u, ż, rz, h, ch.
l_d, g_ra, ły_wa, wr_bel, wi_er, d_ewa, śnie_ki, p_szysty.


Zadanie 8

Napisz, co przydarzyło się Jasiowi?Zadanie 9

Oblicz:

7+3= 9+6=
10-4= 16-9=
12- 1= 25:5=
12:6= 6-3


Zadanie 10

Oblicz i połącz z wynikiemZadanie 11
Oblicz i wstaw odpowiedni znak: <. >. =.
5 + 4 25-7 13-8 9 + 6 12-0 18-6


Zadanie 12
Oblicz, stosując kolejność wykonywania działań.

(14+10): 4 (17-8>3=.
5-3 + 8 =
10-5 + 2 =

Zadanie 13

Rozwiąż zadanie i narysuj graf.
Klasa II ulepiła 15 śnieżek, a klasa IIB 3 razy mniej.
Ile śnieżek ulepiła klasa IIB ?

działanie: ....................


graf:


odpowiedź: ....................

Zadanie 14a) Ile ptaków przyleciało razem do karmików?

działanie: ....................

odpowiedź: .....................

b) O ile więcej przyleciało sikorek niż wróbli?

działanie: ....................

odpowiedź: .....................

Zadanie 15

Podpisz ilustrację odpowiednią nazwą pory roku.


Zadanie 16

Przeczytaj nazwy części rośliny i za­pisz w kółkach odpowiednie liczby.

1. owoc; 2. liść; 3. pąk; 4. korzeń; 5. łodyga; 6. kwiatZadanie 17
Połącz liniami obrazki przedstawiające warzywa z nazwami ich jadalnych części.  • ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PÓŁROCZE I - W KL. II ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PÓŁROCZE I - W KL. II ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PÓŁROCZE I - W KL. II ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PÓŁROCZE I - W KL. II ZINTEGROWANY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PÓŁROCZE I - W KL. II