yah

KARTOTEKA SPRAWDZIANU W KLASIE II

2004-05-13 08:27
Kartoteka sprawdzianu w klasie IINumer

zadania

Liczba

punktów

Cel

zadania

1a.

1b.

1c.

1d.

1e.

1

1

1

1

1Sprawdzenie rozumienia tekstu.

2.

4

Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania w tekście rzeczowników, czasowników i przymiotników.

3.

3

Sprawdzenie umiejętności rozpoznawania w tekście zadań oznajmujących, pytających, rozkazujących.

4.

2

Sprawdzenie umiejętności rozwijania zdań.

5.

3

Sprawdzenie umiejętności tworzenia liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników i czasowników.

6.

3

Sprawdzenie umiejętności porządkowania wyrazów w kolejności alfabetycznej.

7.

4

Sprawdzenie pisowni wyrazów z ó – u, ż – rz,

h – ch.

8.

6

Sprawdzenie umiejętności układania zdań na podany temat.

9.

8

Sprawdzenie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w zakresie 25.

10.

4

Sprawdzenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 25.

11.

3

Sprawdzenie umiejętności obliczania i porównywania wyrażeń arytmetycznych.

12.

4

Sprawdzenie umiejętności obliczania wartości wyrażeń zgodnie z kolejnością wykonywania działań.

13.

3

Sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań na porównywanie ilorazowe.

14 A.

14 B.

2


2


Sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań prostych.

Sprawdzenie umiejętności rozwiązywania zadań na porównywanie różnicowe.

15.

2

Sprawdzenie znajomości pór roku.

16.

3

Sprawdzenie wiadomości dotyczących budowy rośliny.

17.

4

Sprawdzenie wiadomości dotyczących jadalnej części rośliny.

Razem

65

Proponowana punktacja:

65 – 56 pkt. – I poziom

55 – 46 pkt. – II poziom

45 – 36 pkt. – III poziom

35 – 22 pkt. – IV poziom

21 – 0 pkt. - V poziom

Opracowały: mgr Beata Nitkiewicz, mgr Irena Rostkowska –

nauczycielki nauczania zintegrowanego

Szkoły Podstawowej w Wiźnie.