yah

Zabytki

2003-05-17 11:25
Późnogotycki Kościół św. Jana Chrzciciela

Kościół parafialny, pierwotny kościół zbudowany ok.1502 roku został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Odrestaurowany w 1658 roku, ponownie był remontowany po pożarze, który wybuchł ok. 1720 roku.
17 sierpnia 1944 roku został wysadzony przez wycofujących się Niemców. Obecny jest rekonstrukcją kościoła w jego pierwotnym gotyckim kształcie. Murowany z cegły, z użyciem kamieni polnych. Trójnawowy na planie prostokąta.Dzwonnica barokowa

Zbudowana ok. 1650 r. staraniem Wincentego Szultza - proboszcza wiskiego (1633-58). Murowana z cegły, na planie prostokąta, dwukondygnacyjna z namiotowym dachem zwieńczonym cebulastą iglicą z krzyżem. Znajdują się w niej dzwony z XVI i XVII wieku oraz sygnaturka z 1889 roku. Na ścianie dzwonnicy umieszczona jest tablica z planem sytuacyjnym ,,Reduty pod Wizną"oraz płaskorzeźby z postaciami kpt. Witolda Kiewlicza i kpt. Władysława Raginisa.Kaplica cmentarna

Wzniesiona w 1929 r. na miejscu pierwotnego kościoła parafialnego pw. św. Marka z 1390 roku.Grodzisko wczesnohistoryczne

Grodzisko zwane Zamczyskiem, Górą Zamkową lub Górą Bony. Miejsce wczesnośredniowiecznego grodu na którym istniał zamek drewniany, zbudowany prawdopodobnie w czasach księcia Janusza I, czyli w połowie XIV wieku.
W XVIII wieku mieścił się w nim Sąd Grodzki. Obecnie cmentarz grzebalny.