yah

Doradztwo lokalnym przedsiębiorcom

2004-06-08 16:46
Dotacje do wzięcia!!!
Doradztwo lokalnym przedsiębiorcom
Każdy mały bądź średni przedsiębiorca prowadzący działalność na obszarze województwa podlaskiego, ma możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację swoich planów. W ramach funduszu PHARE 2002 funkcjonuje w podlaskim pięć programów dotacji. Są to:
 • Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (0,81 mln Euro na województwo podlaskie)
 • Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych (10,67 mln Euro w skali kraju).
 • Fundusz Wsparcia na Doradztwo (4,0 mln Euro w skali kraju).
 • Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw (0,35 mln Euro na województwo podlaskie).
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MŚP (1,126 mln Euro na województwa: mazowieckie, lubelskie, łódzkie, podlaskie).

  W województwie podlaskim jednostką zarządzającą czterema pierwszymi funduszami jest Regionalna Instytucja Finansująca w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Kontraktowaniem ostatniego z funduszy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MŚP zajmuje się Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.

  Fundusz Dotacji Inwestycyjnych udziela pomocy finansowej na odnowienie parku maszynowego. Możliwa do uzyskania kwota dotacji zawiera się między 2000 a 50000 Euro, ale nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów. Pozostała część kosztów projektu musi zostać sfinansowana ze środków własnych przedsiębiorcy, bądź kredytu bankowego. W przypadku korzystania z tego ostatniego, udział własny środków Wnioskodawcy musi wynosić min. 20%. Refundacją są objęte maszyny i urządzenia, środki transportu (jedynie dla firm nie prowadzących usług transportowych), sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz meble dla hoteli i restauracji.

  Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych wspiera modernizację zakładów poprzez dotacje na zakup nowych maszyn i urządzeń, wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w kwocie od 2.000 do 100.000 Euro, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów.

  Fundusz Wsparcia na Doradztwo. W jego ramach funkcjonuje 5 podprogramów dotujących usługi doradcze umożliwiające rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie, wdrażanie systemów zarządzania jakością, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (emisja papierów wartościowych, poszukiwanie inwestora strategicznego itp.), wdrożenie innowacji w firmie, wykorzystanie innowacyjnych usług doradczych. W zależności od rodzaju podprogramu dotacja może wynieść maksymalnie od 10.000 do 30.000 Euro, ale nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Usługi doradcze świadczyć mogą jedynie akredytowani wykonawcy.

  Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw. Dotacja maksymalnie może sięgnąć 50% kosztów, ale nie więcej niż 10.000 Euro. Działania objęte dofinansowaniem to usługi doradcze świadczone przez akredytowane instytucje. Tematyka wspieranych obszarów to: identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych, plan wdrożenia rozwiązań i ich wykorzystanie.

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MŚP. Działanie to podzielone jest zasadniczo na dwa rodzaje. Pierwszy to dotacje na usługi doradcze świadczone przez akredytowanych wykonawców, związane np. z identyfikacją zagrożeń, wdrożeniem lub ulepszeniem systemu BHP itp. (maksymalnie 4.000 Euro, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów). Drugi to dotacje na inwestycje, np. zakupy maszyn i instalacji służących ochronie zdrowia, sprzętu ochronnego itp.(maksymalnie 50.000 Euro, ale nie więcej niż 50%). Pierwsze terminy składania wniosków zaprezentowanych funduszy upływają już w lipcu i sierpniu bieżącego roku (najbliższy termin to 12 lipca w przypadku Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych).

  Bliższe informacje oraz wzory niezbędnych formularzy w wersji elektronicznej można uzyskać w Centrum Wspierania Biznesu, ul. Polowa 53, 18-400 Łomża, tel. 215 16 90. Ponadto w CWB świadczone są nieodpłatne usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Zakres doradztwa obejmuje między innymi: administracyjno prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, aspekty marketingu, finansów, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. CWB udziela także na preferencyjnych warunkach pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej.

  Rafał Chmielewski
  Doradca Przedsiębiorczości
  Centrum Wspierania Biznesu w Łomży


  Bezpłatne usługi doradcze

  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w ramach prowadzonych na obszarze województwa podlaskiego Centrów Wspierania Biznesu zapewnia bezpłatną pomoc specjalistów. Usługi świadczone są na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Doradztwo to ma na celu poszerzenie wiedzy potencjalnego przedsiębiorcy na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz udostępnienie informacji pomocnych przy zakładaniu działalności gospodarczej w przypadku osób bezrobotnych. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb, pomoc może być świadczona w ramach jednego lub więcej indywidualnych spotkań. Bezpłatne usługi doradcze obejmują doradztwo podstawowe, nie wymagające dłuższego zaangażowania czasu pracy konsultanta.
   Odpowiednio są to:
  • usługi doradcze i informacyjne, związane z administracyjno-prawnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem;
  • informacje o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego;
  • informacje na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług (biznes plany, wnioski kredytowe, wnioski o dotacje);
  • informacje na temat projektów pomocowych dla MSP realizowanych ze środków Rządu Polskiego oraz programu Phare, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości i zasad korzystania z instrumentów wsparcia dla MSP.

  Gamę usług doradczych i informacyjnych uzupełnia działające w siedzibie Fundacji na ul. Starobojarskiej w Białymstoku Euro Info Centre. Komórka ta udziela pomocy związanej z zasadami funkcjonowania na wspólnotowym rynku oraz pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy potencjalnymi kooperantami z Polski i krajów UE, prowadząc bazę danych firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy.
  W strukturach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego funkcjonuje Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., skierowany do firm kredytujących swoją działalność w bankach komercyjnych, a którym brakuje z różnych względów, niezbędnych zabezpieczeń. W takim przypadku PFP Sp. z o.o. poręcza kredyt klienta zabezpieczeniem o wartości maksymalnej 350 tys. zł, co stanowić może nie więcej niż 70% wartości kredytu. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Centrum Wspierania Biznesu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Łomży, ul. Polowa 53, lok. nr 3, tel. 215-16-90, fax 215-16-91 każdego dnia w godz. 8-16. Wkrótce również w Gminnym Centrum Informacji w Wiźnie odbywać się będą dyżury pracowników Fundacji.


  Rafał Chmielewski

  • Doradztwo lokalnym przedsiębiorcom Doradztwo lokalnym przedsiębiorcom