yah

Moim zdaniem...

2004-06-15 09:51
Moim zdaniem...
15 czerwca to termin składnia wniosków o dopłaty obszarowe do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gminne Centrum Informacji powoli kończy największe tegoroczne przedsięwzięcie tj. zorganizowanie pomocy przy wypełnianiu wniosków rolnikom zamieszkującym gminę Wizna. Kilku młodych przeszkolonych ludzi prawie przez dwa miesiące przyjmowało zatroskanych o swój los gospodarzy analizując obszar i sytuację prawną ich gospodarstw. Zdobyli ogromne doświadczenie a zarazem okazali wielką pomoc na rzecz tutejszego rolnictwa.
ALE CO DALEJ?
Umowy, które zawarliśmy z nimi jako Urząd Gminy w oparciu o środki Urzędu Pracy wygasną z dniem 16 czerwca.
Obok płatności obszarowych rolnicy w ramach pomocy unijnej będą mogli ubiegac się o pomoc finansową za produkcję roślinną, zwierzęcą, gospodarstwa na obszarach niekorzystnych dla upraw i hodowli gospodarowanie zachowujące i chroniące środowisko naturalne, zalesienie ziemi rolnej, produkcję na cele nie żywnościowe. Wkrótce ruszy program rent strukturalnych w których będą mogli skorzystać rolnicy po 55 roku życia, którzy prowadzą gospodarstwo rolne co najmniej przez 10 lat oraz zobowiązali się do zakończenia towarowej produkcji rolnej i przekazali, sprzedali, bądź wydzierżawili gospodarstwo osobom trzecim.
Polscy rolnicy otrzymaja również odszkodowanie za odłogowanie ziemi, a młodzi producenci rolni, którzy przedstawią odpowiedni plan finansowy będą ubiegać się o pomoc finansową w postaci dotacji, lub spłaty odsetek od zasięgniętego kredytu.
Tych programów jest wiele, ale jak pokazuje praktyczna strona życia rolnikom w tych zawiłych unijnych procedurach potrzebna jest konkretna pomoc a nie dochodzące z różnych miejsc kraju, województwa, czy powiatu apele o szybkie składanie wniosków.
Urząd Gminy Wizna przy dopłatach obszarowych stanął na wyskości zadania. Każdy kto chciał uzyskać konkretną pomoc, jest z niej zadowolony. Chcemy zorganizować też pomoc rolnikom gm Wizna w odniesieniu do dalszych programów, ale obawiamy się, że brak pieniędzy w Urzędzie Pracy uniemożliwi nasze plany i dalsze zatrudnienie instruktorów. Dlatego apelujemy i prosimy wszystkich decydentów Funduszu Pracy o zainteresowanie sie sprawą dobrej organizacji i pomocy dla rolnków oraz losem osób, które sprawnie i profesjonalnie tę pomoc w gminach swiadczą.

Jacek Piorunek