yah

„Pierwszy Biznes - Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży”

2005-08-10 08:48
Program „Pierwszy Biznes - Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży”, jest elementem Programu „Pierwsza praca". Głównym celem Programu jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, które są zainteresowane założeniem własnej firmy.
Program jest adresowany do bezrobotnej młodzieży w wieku do 25 lat oraz do absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia.
Program „Pierwszy Biznes" składa się z następujących elementów:
1. Upowszechnienie wiedzy i informacji o funkcjonowaniu rynku gospodarczego i finansowego w kontekście małych firm. W tej części Programu zostanie zorganizowany cykl szkoleń teoretycznych dla uczestników Programu w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej. Rozpowszechnione zostaną publikacje, wzory dokumentów, powstaną punkty informacyjne.

2. Zapewnienie odpowiedniej sieci doradców poprzez przeszkolenie pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie doradztwa dla kandydatów na przedsiębiorców.

3. Wyposażenie młodzieży w praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku gospodarczym poprzez zaoferowanie młodzieży szkoleń praktycznych w postaci kilkumiesięcznych szkoleń w firmach przedsiębiorców, którzy zgłoszą chęć udziału w Programie.

4. Szerszy dostęp do środków finansowych oraz promocja instytucji poręczeniowych i para-bankowych. Program uwzględnia dostęp do kredytów udzielanych w ramach „Pierwszej Pracy" przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pożyczek udzielanych przez Fundusze Wspierania Przedsiębiorczości, środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w Programie mogą zgłaszać się do Powiatowych Urzędów Pracy na terenie województwa podlaskiego.

Dane teleadresowe Powiatowych Urzędów Pracy w województwie podlaskim na stronie www.praca.gov.pl w zakładce „ Adresy urzędów pracy ”.

Więcej informacji o Programie "Pierwszy Biznes” w serwisie www.1praca.gov.pl WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku ul. Pogodna 22,15-354 Białystok, tel.: (085) 749 72 00, fax.: (085) 749 72 09 e-mail: biwu@praca.goy.pl, biciz@praca.gov.pl.

www.apraca.pl/biwu