Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

DIAMENTOWE I ZŁOTE GODY

W dniu 20 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Wizna odbyła się uroczystość wręczenia medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" sześciu parom, które zawarły związek małżeński w 1968 i 1958 roku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Święta w kościele parafialnym w Wiźnie, której przewodniczył ks. prał. dr Zbigniew Skuza. Po błogosławieństwie Jubilatów, dalsza część uroczystości odbyła się w Urzędzie Gminy Wizna.

Po powitaniu Jubilatów i przybyłych gości przez zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Annę Siemieniuk vel Morawską, życzenia złożyli Ksiądz Proboszcz Piotr Mazurek, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Iwona Grodzka. Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, po gratulacjach dla Jubilatów oraz złożonych życzeniach na przyszłość, dokonał aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły 50 i 60 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Jubilaci z rąk Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy Wizna otrzymali listy gratulacyjne. Był tort i szampan.

Jubileusz 50-lecia i 60 lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły następujące pary:

1. Henryka i Jan Kryszczyńscy
2. Barbara i Józef Niedźwieccy
3. Antonina i Witold Domurat
4. Zofia i Jerzy Grabowscy
5. Urszula i Stanisław Dytkowscy
6. Jadwiga i Józef Malinowscy

Drodzy Jubilaci!

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

Składamy serdeczne podziękowania parom za przyjęcie zaproszenia i wspólne świętowanie tego szczególnego jubileuszu.

DO GÓRY