Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy Wizna informuje o możliwości zgłoszenia udziału w programie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wizna”. Zgłoszenia można dokonać poprzez złożenie stosownej deklaracji do Urzędu Gminy Wizna. Deklaracja dostępna jest w załączeniu, u sołtysów lub w pok. nr 2 urzędu gminy.

Niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie tego zadania jest inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, która zostanie sporządzona na podstawie złożonych deklaracji.
Producenci rolni zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie i złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Wizna, pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 w terminie do 12 listopada 2019 r.

Folie powinny być czyste tj. opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń. Ponadto powinny być przechowywane u rolnika pod dachem lub zabezpieczone w inny sposób, aby nie zalegało na nich błoto, woda czy śnieg. Dostarczenie odpadów we wskazane miejsce będzie obowiązkiem rolników.

Beneficjentem programu będzie Gmina Wizna, jednakże ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

DO POBRANIA

1. Deklaracja

TOP