Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Nieodpłatne poradnictwo bliżej obywatela

Starostwo Powiatowe w Łomży i Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży zapraszają mieszkańców Gminy Wizna na spotkanie z doradcami z Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Stowarzyszenie prowadzi ten Punkt na podstawie umowy z Powiatem Łomżyńskim.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 paździenika 2019 r. w godz. 10.30-12.30 w Urzędzie Gminy Wizna.

Podczas spotkania można będzie uzyskać wiedzę na temat:
1. Praw i obowiązków obywatela w postępowaniu admnistracyjnym;
2. Możliwości dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Będzie można również skorzystać z porady w indywidualnie zgłoszonej sprawie.

TOP