Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
OSTRZEGA !

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed burzami z gradem
od godz. 14.00 dnia 17.05.2019 r. do godz. 24.00 dnia 17.05.2019 r.
Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Marcin Kamiński Tel. 85 74 39 535 Fax. 85 73 22 492, mail: mkaminski@bialystok.uw.gov.pl

TOP