Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Otwarcie przedszkola samorządowego w Wiźnie

Przedszkole publiczne w Wiźnie mieści się w niedużym budynku przy Placu Kapitana Raginisa. Remont budynku na potrzeby przedszkola kosztował 230 tysięcy złotych. Do tego dochodzi wyposażenie, zatrudnienie pracowników i ich utrzymanie przez pierwszy rok.
Na realizację Projektu „Aktywne Przedszkolaki” Gmina Wizna pozyskała środki w wysokości 1 348 115,21 zł,
z Europejskiego Funduszu Społecznego, wkład własny Gminy Wizna wynosi 251 000 zł.

- Cieszę się panie wójcie, że udało się wykorzystać pieniądze gminy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i doprowadzić do tego, że funkcjonuje normalne samorządowe przedszkole – gratulował władzom Wizny Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. - Wielu samorządowców traktuje edukacje i szkolnictwo jako tylko koszt, a tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym podejściem..

W trzech grupach 3, 4 i 5-latków opiekę znajdzie tu 46 dzieci. W przedszkolu w Wiźnie zostało zatrudnionych sześciu nauczycieli i trzech pracowników pomocy. Dodatkowo na umowę zlecenia zostaną zatrudnieni specjaliści. Przedszkole czynne jest od godziny 7 do 17.

Główne uroczystości odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiźnie, gdzie uczniowie przygotowali akademię z okazji otwarcia nowej placówki. Wokalno-recytatorskie występy uczniów poprzedziły przemówienia Wójta Gminy Wizna Mariusza Soliwody, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysia oraz Starosty Łomżyńskiego Lecha Szabłowskiego. Panowie w swych wystąpieniach podkreślali ogromne znaczenie inwestowania w rozwój edukacji lokalnej oraz tego jak wielką rolę odgrywa ona w życiu dzieci już od najmłodszych lat.

Wicemarszałek Marek Olbryś wraz z radnym województwa Piotrem Modzelewski przekazał na ręce Grażyny Kręciewskiej, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Wiźnie przygotowane dla przedszkolaków prezenty. Z prezentami dla przedszkolaków do Wizny przyjechali również starosta Lech Szabłowski i wicestarosta Maria Dziekońska.

Przedszkole powstało w ramach projektu "Aktywne Przedszkolaki", w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

DO GÓRY