Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Kilka informacji:

2 000 000 zł na inwestycje!

Na projekt poprawy i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, Gmina Wizna otrzymała
2 mln zł dofinansowania. Wartość całego projektu szacowana jest na ponad 3,1 mln zł. Projekt zakłada poprawę jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w Gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie. Inwestycja zapewni mieszkańcom Gminy, bezpieczeństwo w ciągłości dostaw bieżącej wody.
Główne zadania wynikające z projektu to między innymi:
- Budowa ujęcia wody Wizna II wraz z odcinkiem wodociągu do stacji uzdatniania wody
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wiźnie poprzez wyposażenie w zbiornik wyrównawczy wraz z zestawem pompowym do zbiorników
- Montaż instalacji fotowoltaicznej w stacji uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie
- Rozbudowę wodociągu w Wiźnie o 1,870 km w kierunku wsi Ruś (Witkowo)
- Budowa odcinka wodociągu o dł. 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare Bożejewo
- Wyposażenie sieci w zasuwy 53 szt. na sieci wodociągowej Wizna

Fot. Małgorzata Sawicka/UMWP

TOP