Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Rekrutacja na stanowiska pracy do Przedszkola Publicznego "Aktywne Przedszkolaki" w Wiźnie.

Zakończył się etap oceny formalnej i merytorycznej kandydatów na uczestników projektu. Osoby które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru, w drodze postępowania rekrutacyjnego, zostały powiadomione listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się w dniach 1 i 8 październik 2019 roku.

TOP